Bases para o concurso de proxectos científicos Acienciacerta

| Concurso: o venres 7 e o sábado 8 de xuño. 2024

Acienciacerta. I Mostra de Ciencias na Rúa / Openscience


A finalidade desta mostra é a de poñer en valor e visibilizar, dun xeito decidido, o ámbito científico e as ciencias en xeral. Trátase, en definitiva, de achegar as ciencias á sociedade por medio de diversas accións e organizando unhas xornadas de divulgación científica e ocio, nas rúas do Porriño, na primeira semana de xuño. Nesta primeira edición, as xornadas serán do xoves 6 ao sábado 8 de xuño.

Con tal motivo optouse por organizar un concurso de proxectos científicos contando cos distintos centros educativos da vila. De xeito que se implicase a todo o estudantado e á comunidade educativa en xeral.


Bases


As bases do concurso teñen como finalidade establecer unhas normas e uns parámetros, que axuden a garantir unha boa organización dos grupos e uns estándares de calidade mínima.

 1. O concurso de proxectos científicos, organizado polas concellerías de Educación e Cultura do Concello do Porriño, está dirixido a estudantes de primaria, secundaria, bacharelato e educación especial.
 2. Participarán alumnas e alumnos en grupos ou aulas, cun máximo de catro persoas en cada stand como representantes visibles de cada proxecto.
 3. Os equipos estarán sempre acompañados / representados por mestres/as do seu centro. Unha ou varias persoas que será/n responsable/s do grupo e servirá/n de contacto coa organización do concurso (poden ser reemprazada/s, nalgún momento, por outra persoa adulta da ANPA dese mesmo centro).
 4. Os centros educativos exporán os seus proxectos dous días: o venres 7, en horario de mañá e de tarde (10 – 13.30 h / 17 – 20 h) e o sábado 8 de xuño, en horario de mañá (10 – 12 h). Ás 12 h pecharase o concurso e farase o reconto de voto do público. De xeito que ás 13 h do sábado poida facerse a entrega dos 2 Premios do Voto do Xurado á Mellor Proxecto Científico 2024 Acienciacerta, así como o Premio correspondente ao Voto do Público.
 5. A mostra albergará diferentes casetas ou stands identificables, nos que os colexios e institutos poderán presentar os prototipos científicos gañadores.
 6. A exhibición pública deses proxectos será sempre de xeito gratuíta e aberta a calquera persoa interesada.
 7. Establécense dúas categorías e niveis de participación no I Concurso de Proxectos Científicos 2024 Acienciacerta á que concorrerán todos os centros educativos. Dúas categorías que serán valoradas, no Voto do Xurado Científico, por idades: ata 12 anos e máis de 12 anos. Tamén haberá Voto do Público, onde se establece unha única categoría.
 8. Outorgarase un Premio a Mellor Proxecto Científico ata 12 anos que consiste nun trofeo e un Lote de Material Escolar. Outorgarase un Premio a Mellor Proxecto Científico de máis de 12 anos que consiste nun trofeo e un Lote de Libros de Ciencia. Serán concedidos como resultado da votación dun Xurado Científico. Dito xurado terá tres integrantes. A persoa elixida como Madriña da edición do certame e dúas persoas máis de contrastada solvencia académica e científica.
 9. Tamén será concedido un Premio do Público. Poderá votar, unha única vez, calquera persoa que desexe facelo nun prazo limitado de tempo (dende o inicio da feira científica, o venres 7 ás 10.00 h ata as 12.00 h do sábado 8 de xuño do 2024). Unha vez rematado o prazo, do resultado desta votación sairá o Premio do Público que consiste nun trofeo e un Lote de Cómics.
 10. A participación neste concurso obriga a aceptar a cesión de dereitos de imaxe de todos e todas as participantes, tanto menores como maiores de idade. Por iso, no momento da inscrición é necesario aportar documentos de cesión de dereitos de imaxe asinados. Ou ben polos e polas participantes (se son maiores de idade) ou ben polo pai/nai/titor dos/das menores.
 11. A participación no concurso supón a participación nos stands da mostra por parte das persoas compoñentes de cada equipo, cumprindo os horarios de apertura nos que se desenvolverá o evento, de xeito que a atención na caseta de cada grupo estea sempre cuberta por, ao menos, un/unha participante.
 12. A organización da mostra supervisará, co apoio dun comité científico, a idoneidade dos proxectos participantes. Coa finalidade de que cumpran uns certos criterios e estándares de calidade. Serán os que finalmente participen na Mostra Científica a fin de semana do 7 e o 8 de xuño do 2024, contando cada un deles cunha caseta propia.
 13. O traballo debe ser de recente elaboración e cumprir varias características:
  Orixinalidade e creatividade
  Calidade da proposta
  Mensaxe: preferentemente en lingua galega, e adecuada ao concepto ou idea representada
  Interese e curiosidade espertados co proxecto
  Utilidade e usabilidade do proxecto na sociedade
  Presentación correcta e actitude do grupo
  Accesibilidade, como factor imprescindible para a inclusión social e exemplo de solidariedade no ámbito educativo
  Sostibilidade
 14. Todos os proxectos deberán ir acompañados dun artigo científico (ferramenta fundamental da divulgación) que sosteña o seu traballo, cos seguintes apartados:
  Introdución
  Obxectivos
  Método
  Conclusións
 15. O proxecto deberá ofrecer unha visión atractiva da ciencia, así como facilitar a súa comprensión por parte de alumnas/os e público non especializado, potenciando as posibilidades de alcance e difusión do mesmo.
 16. Os proxectos deberán sosterse sobre fenómenos, principios, conceptos e/ou teorías científicas de calquera ámbito. Sempre coa ciencia como raíz de todo.
 17. Todas e todos os integrantes de cada equipo representante dun centro, exhibirán no seu stand
  unha estola identificativa cun emblema (deseñado para a ocasión) da súa escola ou instituto.
 18. Os grupos gañadores faranse públicos ao final do evento.
 19. O xurado poderá declarar desertos os premios do certame. A participación neste concurso supón a plena aceptación das presentes bases e a conformidade coas decisións do xurado.
 20. A través da inscrición no concurso ponse a disposición dos/das participantes e os seus titores, os documentos de autorización de participación, cesión de dereitos de imaxe e aceptación de política de protección de datos. A participación no concurso supón a aceptación das bases.

Objetivos


Algúns dos valores desta mostra de ciencias na rúa poderían ser aumentar o número de vocacións científicas, espertar o gusto pola cultura científica entre a poboación, amosar e estimular o aspecto lúdico da ciencia, establecer pontes entre docentes, institucións científicas, empresas e sociedade; fomentar a ciencia nos centros educativos, favorecer o coñecemento da ciencia sostible e responsable, e ofertar ás persoas participantes un xeito diferente de compartir coñecementos e ideas. A partir de aquí falaremos de obxectivos.

Pódense sinalar os seguintes obxectivos para este concurso de proxectos científicos:

 • Desenvolver ideas innovadoras e útiles, que fagan que a sociedade poida sentirse máis atraída pola ciencia.
 • Resaltar o carácter global da ciencia dende varios puntos de vista.
 • Permitir ás/aos participantes o desenvolvemento de materiais de gran calidade científica, de maneira que sexan unha axuda para completar a súa formación e coñecementos no ámbito académico.
 • Animar á docencia a xenerar interese pola ciencia de maneira activa para chegar ás/aos estudantes nas aulas.
 • Facer transversal a transmisión dos contidos científicos.
 • Amosar a importancia da ciencia para o progreso da sociedade e o benestar da mesma.
 • Motivar ao alumnado, para fortalecer as vocacións científicas e incrementar os índices de emprendemento de itinerarios académicos nas ciencias.
 • Promover e impulsar, no alumnado feminino, o amor polas ciencias, para favorecer a escolla de carreiras científicas, e así loitar contra a brecha de xénero que existe na maioría das disciplinas e estudos superiores científicos.
 • Visibilizar dun xeito positivo e de prosperidade, a todo o colectivo científico, así como ás individualidades que, nos distintos niveis académicos dos centros educativos demostran o seu interese polas ciencias.

Botón descarga as bases do concurso


Imaxe web ecultura.net