Programa “Máis ca un teito”

| De abril a xuño. 2023

Programa "Máis ca un teito"

Organizan: Concellería de Sanidade e OMIX do Porriño
Financiado por: Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia


O Concello do Porriño, a través da Concellería de Sanidade e a OMIX, levará a cabo o Programa de Prevención Universal familiar “Máis ca un teito”, dende o día 15 de abril ata o mes de xuño do 2023 e dirixido a familias con fillos/as en idade escolar, comprendidas entre os 5 e os 18 anos.

Este programa consta de 10 encontros/sesións teórico–prácticos/as nos que se levarán a cabo diferentes actividades en gran grupo, e outras en pequeno grupo. Sempre de xeito dinámico a través dunha metodoloxía de participación cos pais e nais e cos nenos/nenas, segundo estean en época escolar ou época de vacacións.

Nas diferentes iniciativas, dentro deste programa reforzaremos aspectos nas familias coma o diálogo, a comunicación, o apego, a resolución de conflitos, a afectividade ou as habilidades sociais… de xeito práctico e adaptado á demanda e ás particularidades das persoas destinatarias.

Os obxectivos que se pretenden conseguir son os seguintes:

  • Facilitar experiencias gratificantes de ocio en familia.
  • Mellorar as habilidades educativas, de xestión e de comunicación dos pais, nais e titores/as.
  • Promover e reforzar os factores de protección familiar, ao tempo que se pretende reducir o impacto dos factores de risco relacionados con este ámbito.
  • Promover a socialización de maiores e de pequenos.
  • Propiciar a comunicación dentro e entre as familias.
  • Fortalecer as relacións familiares estables e satisfactorias.

Este programa está financiado pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia a través da subvención otorgada o noso Concello para o cofinanciamento de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos concellos, mancomunidades de concellos ou agrupacións de concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.


OMIXCabecera-web-ecultura.png