Xoga Limpo. Programa para dar a coñecer como previr a adicción dixital e a videoxogos na adolescencia

| Do 25 de outubro ao 28 de novembro. 2023
| Actividade concertada cos centros de ensino do Porriño e Mos

Programa Xoga Limpo

Organizan: Concellería de Sanidade e OMIX do Porriño
Financiado por: Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia


O Concello do Porriño, a través da OMIX e a Concellería de Sanidade, levará a cabo o programa para dar a coñecer como previr a adicción dixital e a videoxogos na adolescencia.

Neste programa lograrase acceder a toda a poboación diana: alumnado de 1º da ESO dos concellos de Mos e O Porriño. A duración do programa é de outubro ata decembro de 2023.

Os/as participantes neste programa fan un total de 367 alumnos/as de 1º de ESO, 10 aulas do Porriño e 5 aulas de Mos, con 2 sesións de traballo de 2 horas de duración cada unha, con cada aula e en horario lectivo.

A escola constitúe un axente primario de socialización, e nela conflúen alumnos e alumnas, pais e nais, mestres e mestras… Polo que supón un medio idóneo para a implantación dos programas preventivos e de promoción da saúde neste caso mental e dixital.

Realizarase a abordaxe destas adiccións relacionándoas cos problemas ou co perfil psicolóxico que posúe o infante ou adolescente e mergullaranse na orixe ou motivación que leva á persoa a dedicarlle un número elevado de horas aos videoxogos. A comunidade escolar está considerada un dos ámbitos privilexiados para previr o mal emprego dos dispositivos móbiles, a Internet e os videoxogos.


Actividades para desenvolver coas 15 aulas

Para levar a cabo estas sesións, o proceso formúlase dende unha teoría humanista, interactiva, progresiva e flexible, que se adapta ás necesidades e características especiais do alumnado.

A metodoloxía que se levará a cabo nos centros sempre será activa e participativa, onde a información que se ofrece estará adaptada ao nivel do alumnado, sendo el o verdadeiro protagonista.

 • Sesións de xestión emocional e do tempo
 • Sesións sobre o impacto da violencia e os micropagos na súa conduta
 • Sesións de videoxogos no día a día
 • Sesións de ocio saudable alternativo

Obxectivos

 • Tomar conciencia do tempo que pasan xogando aos videoxogos e como xestionalo.
 • Analizar o consumo doutros formatos dixitais: redes sociais, Youtube, Twitch etc.
 • Abordar os riscos concretos do consumo excesivo de pantallas: descoidar as súas obrigas, falta de sono, minguar o seu desenvolvemento cognitivo etc.
 • Prevención de condutas de violencia dixital: ciberacoso, extorsión sexual etc.
 • Normalización de estereotipos e hipersexualización das personaxes, especialmente as femininas nos videoxogos.
 • Analizar as respostas emocionais xeradas polos videoxogos e o impacto que provocan no cerebro adolescente.
 • Fomentar o sentido crítico fronte aos gastos xerados nos videoxogos e poñer atención nos micropagos.
 • Evidenciar a relación entre as mecánicas dos micropagos e a adicción a videoxogos coa ludomanía na idade adulta.
 • Informar sobre o impacto da normalización da violencia dos videoxogos na súa saúde mental e desenvolvemento cognitivo.
 • Concienciar sobre que xogos son axeitados á súa idade (PEGI). Mellorar a calidade da información do alumnado fronte ás redes sociais, os seus efectos e os riscos que derivan do seu uso.
 • Favorecer alternativas de ocio saudable.

Este programa está financiado pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia a través da subvención outorgada ao noso Concello para o cofinanciamento de proxectos de prevención de condutas aditivas promovidos por concellos, mancomunidades de concellos ou agrupacións de concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.


Programa Xoga Limpo


Cabecera-web-ecultura.png